wyszukiwanie zaawansowane
1 ? Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Powierzone przez Klienta dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
?realizacji umowy (dostarczenia zamówienia i wystawienia faktury),
?jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep,
Prawo dostępu do danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania; po zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

?Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Cookies (Ciasteczka)
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość skladania zamówienia.

Odsyłacze do innych stron internetowych
Sklep internetowy e-kraty.pl umieszcza na swoich stronach odsyłacze umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. SPRZEDAWCA nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. 

Informacje wysyłane do użytkownika
Firma MALTECH zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikowi na adres e-mail, powiadomienia o nowych produktach, informacje marketingowe oraz komunikaty techniczne.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl